Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bærekraftig husbygging i England

Publisert: 26/02/2015

Ian vokste opp i den lille landsbyen High Bickington i Devon. Han følte sterk tilknytning til det gode lokalsamfunnet og ville gjerne fortsette å bo der som voksen. Men som i mange andre landområder var det få boliger til salgs og prisene var svært høye.

Dette skyldtes til dels at folk utenifra betalte dyrt for å skaffe seg feriesteder. Tidlig i tyveårsalderen ble han derfor nødt til å flytte til Barnstaple, en større by som lå en halvtimes kjøretur lenger borte.

Dette var ikke bare en skuffelse for Ian, det var også en alvorlig trussel for High Bickingtons fremtid. Lokalsamfunnets økonomiske bærekraft ble svekket i takt med at unge mennesker flyttet ut på grunn av mangel på rimelige boliger. Tilbakegangen for mange slike lokalsamfunn skjer ved at vitale ytelser som postkontor og butikker forsvinner. Det svekker igjen det sosiale miljøet og den økonomiske motstandskraften.

Men innbyggerne i High Bickington gikk sammen for å endre denne utviklingen. I 2000 dannet en gruppe av dem Eiendomsfondet for High Bickingtons lokalsamfunn. De anskaffet en kommunalteiet landbrukseiendom, og målsettingen var å oppføre rimelige boliger for den lokale befolkningen. Noen av boligene ble finansiert slik at beboeren betalte en del av kjøpesummen, men betalte husleie til fondet for resten. Dette kalte de delt eierskap. I 2009 kontaktet fondet Ecology Building Society for å undersøke hvordan banken kunne støtte prosjektet.

I England er realkredittinstitusjoner ofte nølende til å låne penger til prosjekter som ansees som uvanlige eller innovative, eller så har de strenge kriterier som ikke gir rom for individuelle tilpasninger. Ecology ønsket å støtte prosjektet i High Bickington som et ledd i sitt engasjement for å bygge en grønnere fremtid.

Ecology vurderer både miljømessige fordeler og finansiell risiko ved alle lån. Det avgjørende for Ecologys støtte til dette prosjektet var at bygningen hadde et høyt nivå av energieffektivitet, noe som både minimerte belastningen på miljøet og samtidig ga en reduksjon i driftskostnadene.

For å støtte prosjektet ga Ecology avkall på adiminstrasjonsgebyret for boliglån og skreddersydde en informasjonspakke til hjelp for førstegangskjøpere som Ian. Han hadde allerede kontaktet flere realkredittinstitusjoner, men de fleste forlangte svært høy egenkapital eller avslo å låne til delt eierskap. I motsetning til dette uttalte han at Ecology var lette å kommunisere med og at banken fikk ham til å føle seg som en verdsatt kunde.

Byggingen av boligene begynte i 2011 og i mars 2012 flyttet Ian inn i sitt nye hjem i High Bickington. Han er i dag en stolt boligeier og glad for å kunne bli boende i landsbyen. Han trives sammen med gamle og nye venner og har fremforhandlet en grupperabatt i den lokale teppeforretningen. Han har dermed videreført den kooperative tenkningen i Eiendomsfondet. De eldre i landsbyen gleder seg over at de unge nå er i stand til å bli boende og ta hånd om lokalsamfunnets fremtid. Ian er nå aktiv i Eiendomsfondet og vil gjerne hjelpe andre til å oppnå de samme fordelene som han selv. Han bidro også til å opprette en beboerforening som skal ta hånd om de daglige utfordringene.