Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

24.000.000 kunder

Karl Johnsen, Pengevirke Danmark

Publisert: 24/03/2017

Global Alliance for Banking on Values (GABV) er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdibaserte banker. Andelskassen Merkur i Danmark var en av bankene som var med på å stifte organisasjonen for åtte år siden, og Cultura Bank har vært medlem av GABV siden 2010. Pengevirke Danmark har intervjuet Marcos Eguiguren, som siste år ble utnevnt til organisasjonens direktør.

«De verdibaserte bankenes interesseorganisasjon Global Alliance for Banking on Values har medlemmer fra alle kontinenter og dermed også noen banker som tilsynelatende er veldig forskjellige.»

«De er forskjellige fordi de dekker forskjellige behov. De verdibaserte bankene i Europa er typisk mindre og mer nisjeorienterte, med fokus på for eksempel kultur og miljø, mens for eksempel asiatiske banker er større og forsøker å bekjempe fattigdom ved å gi adgang til grunnleggende finansielle ytelser.»

«Hva definerer så en verdibasert bank?»

Marcos Eguiguren, direktør for GABV

«Forutsetningene er meget forskjellige, men prinsippene bak verdibaserte banker, uansett om det er i Europa, Asia eller andre steder, er de samme. Profitt er ikke et mål, men er en konsekvens av å tjene det samfunnet man er en del av. Vi tror ikke på profittmaksimering. Vi betjener realøkonomien, ikke spekulasjonsøkonomien. Vi har tre bunnlinjer – på den måten tar vi både et hensyn til planeten, vi sørger for at de samfunn vi betjener kan blomstre og at det er mennesker som er drivkraften i det vi gjør. GABV banker i hele verden er oppmerksomme på de tre bunnlinjene, men noen steder heller de kanskje mer i retning av miljøspørsmål og andre steder mer i retning av lokalsamfunnet eller sosial inkludering. Vi tar utgangspunkt i kunden, og vi behandler kundene som hele mennesker og partnere med et langsiktig perspektiv. Vi har en høy grad av transparens, og vi forteller våre kunder hva vi gjør med pengene deres. Våre banker er finansielt motstandsdyktige, tilstrekkelig lønnsomme og solvente ut over det som lovgivningen krever. Sist, men ikke minst, så er alle disse prinsippene innvevd i bankenes kultur.

«GABV representerer nå 24 millioner kunder. Hvordan går det for den verdibaserte bankbevegelsen?»

«Riktig godt, vil jeg si. Vi har momentum. Særlig i de vestlige landene blir flere og flere mennesker oppmerksomme på viktigheten av hvordan de agerer som brukere av finansielle ytelser. Men også i utviklingsland begynner samfunnene å få øynene opp for at det finnes banker som blokkerer deres utvikling, og det finnes andre banker som hjelper dem med å utvikle seg.

«Det er flere banker som har meldt seg inn i Global Alliance for Banking on Values i det siste. Forrige år på denne tiden var det 27 medlemmer, og nå er det 39. Kommer det flere verdibaserte banker og bankkunder, eller har bankene alltid eksistert og er begynt å finne hverandre?»

«Litt av begge deler, tror jeg. Selvfølgelig vokser bevisstheten i noen land, og våre banker vokser også, men vi har også gjort et stort stykke arbeid med å identifisere andre verdibaserte banker utenfor Europa, som vi ikke har fått øye på tidligere. Og de er veldig glade for å bli med i GABV og styrke vår bevegelse.»

«Nye teknologier og trender utfordrer den finansielle sektoren. Jeg tenker for eksempel på crowdfunding, peer2peer-lending og blockchain. Svært ulike ideer, som alle på forskjellige måter utfordrer bankens rolle som mellomledd. Hvordan vil verdibaserte banker klare seg i en mer teknologidrevet fremtid med flere utfordringer av forretningsmodellen?»

«Ja, de nye trendene utfordrer bankene, men det som i dag er bankenes kjerneaktiviteter vil stadig være der: forskjellige tjenester innen betalingsformidling og å være bindeledd mellom innlånere og de som ønsker å låne.

Vi, som verdibaserte banker, skal som alle andre banker i verden tilpasse oss den nye virkeligheten og være mer innovative i den måten vi henvender oss til kundene på og i vårt produkttilbud. Jeg er sikker på at vi kan tilpasse oss. GABV-bankene er i gang med å utforske sine verdibaserte svar på den digitale disrupsjon.»

«Hva skal skje i GABV i de nærmeste årene?»

«Vi skal fokusere på å vokse, så vi får en større og bredere global representasjon, med flere banker særlig fra Afrika og Asia. Vi vil også fokusere på å bli mer synlige på globalt plan. Derfor arbeider vi på å utvikle et globalt brand, som kan styrke og løfte det som de enkelte bankene gjør lokalt, og endelig vil vi fokusere på å skape en mer levende utveksling av kunnskap mellom de forskjellige verdibaserte banker over hele verden. Flere felles inspirerende aktiviteter, som støtter de verdibaserte bankene i en utvikling som fortsatt er bærekraftig.»