Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kan vi nå bærekraftsmålene uten å ødelegge jorda?

Rapporten om bærekraftsmålene

Publisert: 18/01/2019

Forskningsprosjekt kartlegger om målene kan nås

Omslag på rapport om bærekraftsmål

Rapporten om bærekraftsmålene

Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI og Stockholm Resilience Center har drevet et stort forskningsprogram for å se hvordan FNs bærerkraftmål kan nås innenfor rammene av jordklodens tåleevne. Er det virkelig mulig å levere på alle de 17 målene innen 2030 uten at vi gjør skade på natur og miljø? En helt ny modell – som tar hensyn til både natur, mennesker og økonomi – er utviklet og gir vitenskapelige svar på spørsmålet.

Les rapporten og bakgrunnsmateriale