Nr. 2022/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppebilde av unge mennesker på en skole
De første elevene – Økologisk økonomi og Topplinje Business. Alle er 16. Fra venstre foran: Håvard Tofte Moland, Elias Øyen, Ask Mikaelsen. I midten: Guro Aase Helgesdatter Solbakk, Mats Dahle, avd. leder Tarjei Eck Hansen, Mats Øyen, Fabian Elias Wågønes. Øverst: Emilia Stefanowicz, Jenny Augusta Løften Eslund, Hedvig Johanne Hansen Knappskog, Ingeborg Skålbones Rikardsen, Sofie Amalie Karlsen Lie, Bitanya Brehanu Deme, Iselin Julie Jelstad, Sangkomsuk Krongkaonasam Foto: Nina Nygård Sjøholt

Økologisk økonomi på videregående skole

Publisert: 20/03/2022

Nå kommer en helt unik mulighet for elever i Bodø til å velge økologisk økonomi som fag fra neste år.

Ingen andre skoler i landet tilbyr dette faget ennå. Dette er en del av en stor satsing på økologisk økonomi som Bodø2024 er involvert i, med professor Ove Jakobsen i spissen. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og undervisningen i faget vil bli evaluert hvert år fremover. Håpet er at tilbudet etter hvert kan bli landsdekkende. Lærebøker blir utarbeidet av lærere ved skolen i samarbeid med Ove Jakobsen.

«Godkjenning av programfaget Økologisk økonomi 1 og 2 for utprøving ved Bodø videregående skole fra høsten 2022 representerer et gjennombrudd i arbeidet med å formidle kunnskap til ungdom om hvordan de kan være med på å utvikle bærekraftige samfunn med høy livskvalitet, noe som er sentralt i prosjektet Bodø 2024», sier Ove Jakobsen.

Elever ved Topplinje Business ved Bodø videregående skole er de første som kan velge det nye programfaget økologisk økonomi fra høsten 2022,

«Økologisk økonomi ser veldig spennende ut, det er et tilbud som gir oss mer innblikk i hvordan samfunnet og bærekraftig økonomi faktisk er. Økologi er veldig viktig for fremtiden, og vi er fremtiden», sier elever ved Topplinje Business ved Bodø videregående skole.

«Økologisk økonomi er et satsingsområde for oss, og når vi nå får introdusert faget til de unge i Bodø gir det en helt ny mulighet til å få fokus på de utfordringene samfunnet står overfor de kommende årene, og ikke minst hva vi kan gjøre bedre for å løse dem. Det er de unge som er fremtiden, og som tenker de nye tankene», sier direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen.

HVA ER ØKOLOGISK ØKONOMI?

Økologisk økonomi handler om å forstå økonomi som underordnet naturens rammer og bygger på økologiske prinsipper. Kunnskap om økologisk-økonomisk teori og metode gir grunnlag for forståelse av bærekraftige løsninger lokalt, nasjonalt og globalt. Økologisk økonomi skal bidra til å forstå hvordan økonomi, høy livskvalitet og bærekraftig natur er gjensidig avhengige av hverandre.

ØKOLOGISK ØKONOMI PÅ SKOLEN

Faget forbereder til videre studier, til samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i utviklingen av fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Økologisk økonomi skal bidra til at elevene blir engasjerte deltakere i samfunnet med forståelse for hvordan økonomi, natur og sosiale forhold sammen påvirker den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom arbeid med og refleksjoner over helhetlige sammenhenger, og politiske beslutningers betydning for utvikling, endring og nytenkning.