Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker på scene i paneldebatt
Fra lanseringen av 55 Shades of Green på Litteraturhuset i Oslo. Fra venstre: Lars Wang, Gunnar Tellnes, Jannike Østervold, Ove Jakobsen og Hege Westskog. Foto: Stian Torstenson.

Økologisk økonomi fra mange vinkler

Publisert: 30/10/2023

«Vi må legge til rette for at folk blir mer deltakende i prosessene som skaper deres egen framtid»

Intervju med professor Ove Jakobsen, senter for Økologisk økonomi og etikk, Nord Universitet.

For omtrent 15 år siden sa Ove Jakobsen ja til å skrive 2-3 artikler for Pengevirke om alternative økonomer. Det skulle imidlertid vise seg at han hadde langt mer på hjertet. Denne reisen har nå kulminert i boken «55 Shades of Green». Ove Jakobsen har gjennom undervisning, foredrag og artikler gjort en imponerende og enestående innsats for å påvirke fremtiden for økonomisk tenkning i Norge. Cultura Bank og redaksjonen i Pengevirke er glade for å ha medvirket til – og fortsatt være med på – å spre hans artikler til stadig nye lesere.

Veien til økologisk økonomi

Alt fra ungdommen var han opptatt av miljøvern, og senere ble han interessert i antroposofi. Ove Jakobsen har hele tre hovedfag på CV-en – høyere siviløkonomeksamen, markedsføring og filosofi. Det var på et antroposofisk seminar utenfor Trondheim at professor ved NHH, Leif Holbæk-Hanssen, som hadde vært hans sensor på oppgaven i markedsføring, overbeviste Ove om å komme til Bergen og ta en doktorgrad i økonomi ved NHH. Samtidig med økonomistudiet studerte han også filosofi ved senter for vitenskapsteori ved universitetet i Bergen. Etter fullført doktorgrad og embetseksamen dukket det opp et fristende tilbud, som førte Ove tilbake til hjembyen Bodø, der han var invitert til å utvikle noe nytt og spennende – økologisk økonomi, som nettopp var etablert som universitetsfag i USA. Hans tverrfaglige bakgrunn og store kunnskapstørst var et godt utgangspunkt.

«Jeg har opplevd mye spennende og møtt mange kreative og nytenkende mennesker, både innenfor akademia og praksis. Jeg må også ta med studentene, som bidrar til å utvikle faget og stille spørsmål. Det har vært en lang kreativ prosess. Selv om jeg har mye undervisning, så har det ikke føltes som noen byrde, for det er samtidig interessen min i livet, dette er noe som jeg nærmest har fått i oppdrag å spre kunnskap om,» sier Ove.

Pengevirkeartiklene

Portrett av person med hvit jakke på hvit bakgrunn.

Ove Jakobsen

Det startet med at Arne Øgaard spurte om han kunne skrive to-tre artikler om økologisk økonomi, men antallet nærmer seg nå 60. Hver artikkel omtaler en person som har publisert bøker og artikler som på en eller annen måte er relevant for økologisk økonomi, og artikkelen gir et sammendrag av personens hovedideer og bidrag til fagområdet. De har ulike innfallsvinkler fra økologi, filosofi, religion og kultur. Hvor imponerende dette arbeidet egentlig er tenker man kanskje ikke over når man leser en enkelt artikkel, men bak hver slik artikkel på to sider kan det ligge mange hundre siders litteraturgjennomgang. Ove Jakobsen har gjennom dette fått en oversikt som er få forunt. En sideeffekt er inspirasjon til vitenskapelige artikler og bøker.

Til tross for den brede variasjonen i bidragene, er det en felles tråd som går gjennom dem. Helhetlig tenkning, organisk samarbeid og kvalitativ utvikling er temaer som går igjen i nesten alle artiklene.

«Grønn kapitalisme, sosial anarkisme, samarbeidende sosialisme – det er innganger på forskjellige måter, men alle har det til felles at hvis vi skal komme på bedre spor, må vi tenke nytt og handle nytt», påpeker Ove.

Utopienes rolle

Hvordan få mennesker til å tenke og handle nytt er derfor et viktig poeng hvis vi skal gjøre forandringer som monner. Ove Jakobsen refererer til boka til Thomas More, rådgiver for Henrik den 8. Han ble bedt om å si noe om hvordan det engelske samfunnet burde utvikle seg for å kunne håndtere utfordringene de sto overfor. Da skrev han sin bok Utopia (1516), der han beskrev det ideelle samfunnet, som skulle ha mer nærdemokrati og dialog og seks timers arbeidsdag. Å produsere lokal mat var viktig. Gode og relevante råd – også i dag. Ove Jakobsen har selv vært med på å holde ca. 60 utopiverksteder i lokalsamfunn og kommuner over hele landet, der befolkningen inviteres til å bidra til å utvikle og gjennomføre løsninger for framtiden.

«Et samfunn der man ikke har visjoner om noe annet, et sånt samfunn vil stagnere og forvitre. Spenningen mellom det som er og det som kan bli gir både energi og retning i utviklingen», sier Ove.

Grønn vekst er ikke løsningen

Ove Jakobsen er skeptisk til begrepet ‘grønn vekst’. Selv om det er positivt at det demper negative symptomer, adresserer det i liten grad de grunnleggende problemene.

«Problemet med vekst blir ikke løst selv om du kaller veksten for grønn. Eller bærekraftig. Disse begrepene vil mer tildekke enn løse problemene. Problemet er at vi har et for høyt forbruk av naturressurser og for høy tilbakeføring av forurensning til naturen. I tillegg viser forskning at forbruk over et visst nivå ikke gir større lykke.»

På spørsmål om hvilken samfunns­endring han helst ville gjennomføre hvis han hadde hatt makt til det, svarer Ove at han ønsker seg et bedre samspill mellom ‘bottom up’ og ‘top down’.

«Det er klart vi må ha noen kjøreregler, men vi trenger også mer lokalt ansvar og samskapende aktivitet. Vi må legge til rette for at folk blir mer deltakende i prosessene som skaper deres egen framtid, kombinert med regelverk fra oven – det enkleste eksempelet er trafikkregler. Vi må gjøre folk mer medansvarlige for utviklingen. Det må være møterom for sosiale aktiviteter i hver gate, i hver by – det sa Thomas More for 500 år siden.»

Prosjekt Økologisk Økonomi i videregående skole

Ove Jakobsen har en deltidsstilling som koordinator innenfor økologisk økonomi i Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024, der han arbeider med prosjekter som for eksempel «lokal mat for lokale markeder», «samarbeidende nettverk», og «dialogsamfunnet».

«Så langt har vi vært med å arrangere utopiverksteder 23 steder i Nordland. Sammen med engasjerte lærere og ledere ved Bodø videregående skole har vi fått godkjent prøveordning med økologisk økonomi 1 og 2 som programfag. Etter prøveperioden kan faget bli landsdekkende.»

Planen er å invitere videregående skoler rundt i landet til å være med på å utvikle faget videre. Interesserte oppfordres til å ta kontakt!

Leseveiledning for 55 Shades of Green

55 Shades of Green er skrevet for vanlige mennesker, de som leser Pengevirke og de som søker etter noe mer i økonomiens verden.

«Poenget er ikke å gå rundt å huske alt, men finne svar på spørsmål man grubler på,» sier Ove.

55 Shades of Green er kanskje ikke en bok som egner seg til å sluke på en kveld. Ove spøker med at hvis du leser en artikkel i uken – og to i ukene da det er jul, påske og pinse, så har du et årsstudium i økologisk økonomi. Og hvis du finner temaer som du blir spesielt opptatt av, gir litteraturhenvisningene til hvert kapittel mulighet for ytterligere fordypning.