Nr. 2 / 2010
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur