Nr. 1 / 2019
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ånd og hånd

Hånd og ånd – et slektskap

To unge gutter hugger et tre.

Fysiske, krevende arbeidsoppgaver som gir synlige resultater gir en helhetsopplevelse av å være i ett med det vi gjør.

Les mer