Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Crowdfunding

Masterkurs i Crowdfunding

Jannike Østervold

Publisert: 18/03/2019

På Universitetet i Agder kan du høsten 2019 studere crowdfunding på masternivå. Bedrifter som er interesserte i å få hjelp til å utforme en crowdfundingkampanje kan også melde sin interesse.

Portrettbilde av mann i blå skjorte

Initiativtaker, professor Rotem Shenor ved Universitetet i Agder.

Ved Handelshøyskolen ved Universitet i Agder ble det høsten 2018 gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. Her fikk 15 masterstudenter ved Handelshøyskolen på UiA arbeide med crowdfunding i både teori og praksis. Studentene arbeidet med å lage reelle kampanjer for prosjekter. I løpet av studiet fikk de også møte landets forskjellige crowdfundingplattformer – deriblant CulturaFlokk.

Både studenter og bedrifter ga uttrykk for at de hadde fått godt utbytte av kurset, og på grunnlag av de positive erfaringene vil kurset bli tilbudt på nytt høsten 2019. Denne gangen vil det være åpent for alle masterstudenter fra UiA, for også ingeniører og musikere og frilansere kan ha stor nytte av å lære om crowdfunding, sier initiativtaker til kurset, professor Rotem Schneor. Han har vært engasjert i forskning og undervisning om crowdfunding siden 2012 og er med i styret for Norsk Crowdfundingforening.

Undervisningen består dels av forelesninger, dels av arbeid i grupper, under veiledning. På kurset lærer man blant annet om de forskjellige typene av crowdfunding (donasjon, belønning, lån, egenkapital) og om hvordan man skal velge den modellen som passer best for bedriftens behov – og om fordeler og ulemper ved de ulike variantene. Videre hvordan man planlegger, budsjetterer og markedsfører en crowdfundingkampanje.

Så arbeider studentene i grupper med å utforme en reell kampanje for et utvalgt prosjekt for en bedrift eller organisasjon.

Prosjekter som ønsker å være med på høstens crowdfundingkurs og få hjelp til å lage en crowdfundingkampanje, kan ta direkte kontakt med Rotem Shneor. Hvor mange prosjekter som får være med kommer an på antall studenter som melder seg – det vil være klart i midten av august.

Crowdfunding er i sterk vekst i Norge, og vi ser at fra 2012 til 2018 har volumet mer enn doblet seg fra år til år.

Graf som viser utvikling i crowdfunding i Norge

Source: Shneor, Rotem (2019) „Crowdfunding in Norway: Status Report 2018 – Q1-Q4“, Norwegian Crowdfunding Association.

«Crowdfunding som konsept er viktig som driver for demokratisering av finansmarkedet generelt og for å omfordele rikdommen i samfunnet. Men det er spesielt viktig for startups i Norge og andre steder hvor det er svært begrenset adgang til høyrisikokapital i tidlige prosjektfaser. En godt gjennomarbeidet crowdfundingkampanje er antakelig per i dag den eneste kanalen hvor slike virksomheter kan motta finansiering i et tidlig stadium med høy suksessrate», sier Rotem Shneor.