Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kronprins Haakon hilser på fagansvarlig for prosjektet
HKH kronprins Haakon hilser på Per Espen Stoknes. I bakgrunnen i midten ser vi banksjef i Cultura Bank, Kjell Fredrik Løvold og Paul Hawken. Foto: Torbjørn Brovold, BI

Seminar om grønn vekst og innovasjon

Jannike Østervold / HKH kronprins Haakon hilser på Per Espen Stoknes. I bakgrunnen i midten ser vi banksjef i Cultura Bank, Kjell Fredrik Løvold og Paul Hawken. Foto: Torbjørn Brovold, BI

Publisert: 20/06/2017

Det var fullt hus og venteliste på seminaret om grønn vekst og innovasjon, som fant sted på BI 11. mai. Cultura Bank var medarrangør sammen med BI senter for grønn vekst, Abelia og YS-Parat. Primus motor for arrangementet var Per Espen Stoknes, fagansvarlig for masterprogrammet Grønn vekst.

På talelisten var representanter for forskere, næringsliv og politikere, og kronprinsen var til stede blant publikum på den sesjonen der representanter fra næringslivet presenterte sine bærekraftige løsninger – blant dem Cultura Bank, ved banksjef Kjell Fredrik Løvold

Etter at Raymond Johansen hadde ønsket velkommen, fikk vi to gnistrende gode innlegg av Carlota Perez og Paul Hawken.

Carlota Perez ser for seg en digital, global og grønn framtid, der de skandinaviske landene kan være et testlaboratorium for nye grønne løsninger og være ledende i å definere en smart grønn livsstil, som kan erstatte ‘the American way of life’. Hun vil ha oss bort fra skremselspropaganda over i et positivt tenkesett, der vi går for de nye løsningene fordi vi ønsker det.

Paul Hawken fortalte om sitt bokprosjekt The Drawdown Project, der forskere fra hele verden og fra et mangfold av fagfelt kom med sine innspill til hvordan man kan redusere den globale oppvarmingen. Det har resultert i en bok med 100 praktiske løsninger. Han viste blant annet et bilde av kuer som gikk på stranden for å illustrere at kuer som spiste kelp hadde mindre utslipp av metan. Ellers merket jeg meg at de to tiltakene å gi jenter utdanning og gi opplæring i familieplanlegging, til sammen kom ut på topp, som det mest effektive tiltaket. Ganske overraskende – i hvert fall for meg.

Fra de norske forskningsmiljøene deltok professor Arild Vatn (NMBU) og professor Jørgen Randers (BI).

Det syntes å være bred enighet om at markedet ikke kan klare å løse miljøproblemene for oss, myndighetene må også bidra. Randers ga uttrykk for at de eneste politisk realiserbare løsningene i demokratiske, markedsstyrte systemer er forbud og subsidier, og at vi trenger en sterk stat.

I sesjonen der næringslivet presenterte sine prosjekter hadde 6 bedrifter fått 10 minutter hver til å presentere seg. Det var Lyse, eSmart, Otovo, Keep-It Technologies, Kebony og Cultura Bank. Det kan kanskje synes merkelig å presentere Cultura Bank blant disse teknologifokuserte bedriftene, men det er jo revolusjonerende nok det Cultura Bank gjør, å spørre en lånesøker om hva pengene skal brukes til og vurdere den samfunnsmessige effekten av prosjektet før vi går videre i saksbehandlingen.

Etter at alle prosjektene hadde presentert seg, fikk publikum lov til å stemme på hvilket firma de ville ha investert i, hvis de hadde 100 000 kroner og et 5–7 års perspektiv på investeringen. Avstemmingen ble vist på storskjerm, og det var spennende å se hvordan Cultura lå an. Vi knivet om topplasseringen med Keep-It Technologies, som har laget merkelapper for holdbarhetsdato som holder styr på tid og temperatur, slik at du kan se hvor mange dagers holdbarhet matvaren har igjen. Avhengig av forholdene under transport og oppbevaring kan du da få ganske store avvik fra den statiske holdbarhetsdatoen, som fastsettes på produksjonstidspunktet. Cultura vant knepent, med 29 % mot Keep-it med 27 %. Det lover godt for Cultura Banks emisjon!

Seminaret ble avsluttet med en sesjon om Grønn vekst som næringspolitikk for Norge. Her hadde vi blant annet forventet en duell mellom Jonas Gahr Støre og statsministrer Erna Solberg, men Erna hadde meldt avbud dagen før – og da sendte også Jonas en erstatter.