Nr. 2 / 2005
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur