Nr. 3 / 2003
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur