Nr. 4 / 2007
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur