Nr. 3 / 2012
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Utdanning, utvikling og arbeidsliv

I dette nummeret av Pengevirke ser vi nærmere på det moderne samfunnets tilnærming til læring og arbeidsliv. Vi skildrer flere nye måter å tenke på det å gå på skole, og vi ser på hvordan det kan skapes et fornuftig og bærekraftig arbeidsliv.

Les mer