Nr. 2012/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Forside av boken SEKEM. Mennesker i ring rundt en grønn plass.

SEKEM – et menneskeskapt under i ørkenen

Arne Øgaard

Publisert: 06/03/2012

Kan kristne og muslimer skape noe sammen? I mange land lever og arbeider de fredfullt side ved side, men i disse landene finnes det også skeptikere og folk som frykter mennesker som har en annen tro enn dem selv. Dessverre finnes det eksempler på at slik frykt kan føre til vold.

Et godt utgangspunkt for fredelig sameksistens kan være et felles overordnet mål slik vi fant det for 800 år siden hos sufimesteren Jelaluddin Rumi fra byen Konya i Tyrkia. Der levde både muslimer, kristne, hinduer og buddhister sammen i fred. Rumi proklamerte at „Kjærligheten er min religion. La dens skjønnhet vise seg i det vi er og i det vi gjør“. Dette mottoet har også vært til inspirasjon for Ibrahim Abouleish, som var initiativtakeren til SEKEM i Egypt. I et område hvor det tidligere kun var ørken er det nå 3 000 mål med biologisk dynamisk jordbruk. I tillegg til å produsere en rekke matvarer og medisinplanter foredles bomullen til økologiske tekstiler. På SEKEM er det også barnehage, skole og yrkesskole, og de er godt i gang med forberedelsene til å åpne Heliopolis Universitet. SEKEM er ikke bare en gård, men et blomstrende samfunn hvor både muslimer og kristne er aktive sammen.

Ibrahim Abouleish selvbiografi foreligger nå på norsk, og den har fått et eget kapittel om utviklingen etter Mubaraks fall. Her skildres det hvordan Ibrahims sønn Helmy ble arrestert under opprøret i 2011 på grunn av SEKEMS nulltoleranse til korrupsjon. Situasjonen i Egypt er fortsatt usikker, men SEKEM håper å være til inspirasjon for den videre utviklingen.

Ibrahim Abouleish ble født i Egypt i 1937, men han reiste til Østerrike for å studere. Han tok doktorgrad i både teknisk kjemi og farmasi og var en ettertraktet mann med gode muligheter til en lang karriere i den kjemiske og farmasøytiske industrien. Under en reise til Egypt i 1975 fikk han inspirasjon til å gjøre en innsats for sitt fødeland. Boka gir livfulle skildringer av hvordan ikke bare ørkenen ga ham utfordringer, men hvordan han også måtte kjempe mot et maktsykt og korrupt byråkrati og et folk nesten uten arbeidsmoral. Det må betegnes som et under at han ikke lot seg stoppe av all motstanden. De fleste av oss ville gitt opp ved de første hindringene, men Abouleish fortsatte og fortsatte, og han fant til slutt løsninger på de mest krevende utfordringer. Det er ikke bare denne utholdenhet som kan gi leserne inspirasjon, men også hans åpne sinn og hans vilje til å undersøke og hente inspirasjon hos mennesker med ulike ideer og livssyn.

Han innrømmer at „for store deler av verden er det en gåte hva islam egentlig vil og hva islam betyr“. Han har selv gjort studier for å trenge inn i det enestående med Koranen og ser sine Koranstudier som et av mange bidrag innfor den islamske kulturkretsen, „bidrag som gir meg inntrykk av at islam i dag står foran en grunnleggende reform“. Han skriver at man innenfor islam savner noen som kan gjøre det Luther en gang gjorde for den kristne kulturkretsen.

Under sitt opphold i Østerrike ble Abouleish kjent med Rudolf Steiners bøker, og han fant her både inspirasjon og en hjelp til selvutvikling som har betydd mye i hans videre arbeid. Han skildrer hvordan prosessen med å arbeide med Rudolf Steiners bøker er langt viktigere enn selve innholdet i disse bøkene.

I mai i år ble Abouleish tildelt prisen The 2012 Business for Peace Awards i Oslo. Han har også tidligere mottatt en rekke internasjonal priser, blant annet det som kalles den alternative fredsprisen. Selvbiografien, som er glimrende oversatt av Sverre Dahl, kan leses med glede av mange.

SEKEM – En veiviser for det nye Egypt

Antropos Forlag 2012 – www.antropos.no

Mer informasjon på www.sekemscandinavia.com