Nr. 1 / 2006
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur