Nr. 1 / 2016
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Utfordring, utvikling og livsglede

Odd Jarle Stener Olsen og Linda Jolly underviser i kompostering . De står i en skog.

Temaet i dette Pengevirke favner vidt – fra de store samfunnsmessige utfordringene til de personlige utfordringene som enkeltmennesker opplever i sine liv. Camphillbevegelsen har tatt den utfordringen det er å sørge for at mennesker som har bistandsbehov kan få et verdig liv, med meningsfylt arbeid, kulturtilbud og sosialt fellesskap.

Les mer