Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Norske Økosamfunnsforening

Jannike Østervold

Publisert: 08/04/2016

Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge en ideell forening som har til formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.

PermakulturbokForeningen sender ut mellom 4 og 6 nyhetsbrev per år til sine over 300 medlemmer og har en rekke åpne møter i Oslo hver vår og høst hvor forskjellige økosamfunnprosjekter blir presentert. Foreningen arrangerer også seminarer, studiesirkler og kurs.

På nettsiden deres finnes bl.a. en oversikt over norske økosamfunn. Listen for 2015 omfatter 9 etablerte økosamfunn, 18 planlagte økosamfunn og 8 samarbeidende partnervirksomheter, deriblant Cultura Bank. Der finnes også et interessant innlegg av Jan Bang hvor han betrakter økolandsbyer og kollektiver som samfunnsorganismer som forandrer oppførselen sin etter hvert som de vokser, akkurat som mennesker.

Han observerer at fellesskap beveger seg fra ungdommelighet, gjennom modenhet og inn i alderdommen. Hvis fellesskapene starter med pionerer som stort sett er i samme aldersgruppe og de ikke får til nyrekruttering, går det i oppløsning når medlemmene blir gamle.

Etablerte Økosamfunn

Camphill Landsbystiftelse i Norge

Camphill Landsbystiftelse i Norge driver 6 landsbyer i Norge. Der bor og arbeider mennesker med spesielle behov sammen med medarbeidere. Landsbyene er inspirert av antroposofien. Kunst, håndverk og kultur er kombinert med en høy grad av miljøbevissthet. Den første landsbyen i Norge ble etablert i 1966.

Landsbyene er: Hogganvik i Ryfylke, Jøssåsen i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, Camphill Rotvoll i Trondheim, Solborg i Buskerud, Vallersund gård på Fosenhalvøya og Vidaråsen i Andebu i Vestfold.

www.camphill.no

Gaiasenteret

Gaiasenteret har funnet sitt drømmested i naturskjønne Alvdal, og skapt et senter for livskvalitet, helse og miljø på gården Follheim med nærhet til både Tronfjell, Savalen og Rondane. De har planer om å bygge 48 runde hus i Gaiagrenda og venter på det aller første runde visningshuset til Mandala Homes i Europa.

www.gaiasenter.no

Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA

Området er regulert for 150 boliger, og de første økotun er bygget. Et forhenværende skolebygg er kjøpt av landsbyen og er tatt i bruk til verksteder, konferansesenter og senter for bærekraftig utvikling.

Hurdal Økosamfunn startet i 2002 med en liten gruppe som ville etablere et samvirke. De kjøpte en eldre preste­gård med nesten 7 000 mål. Hurdal ligger litt under en times kjøring nord for Oslo.

www.hurdalecovillage.no

Stiftelsen Solliakollektivet

Stiftelsen Solliakollektivet på Trevatn i Søndre Land kommune er Norges eldste bo og arbeidsfellesskap med formål å behandle rusmiddelavhengige og er kanskje Norges eldste økosamfunn.

www.sollia.no

Foreningen Storbuan Økosamfunn

Storbuan ligger sørvendt og naturskjønt til ved Buvatnet på Løkken Verk, i Meldal kommune, i Sør-Trøndelag. Løkken Verk er et gammelt gruvesamfunn, noe naturen og stedet bærer preg av. Det arbeides nå med å få etablert et økosamfunn på gården. Les om ledige bomuligheter på

www.storbuanecosamfunn.com

 

For oversikt over planlagte økosamfunnsprosjekter, se okosamfunn.no under norsk nettverk, «Norske økosamfunn høsten 2015». På nettsiden finnes også bokliste med anbefalt lesning og lenker til ressurser på nett.

Kilde: www.okosamfunn.no
Norsk Økosamfunnsforening er kunde i Cultura Bank