Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennsker samlet i en ring for utendørs fellesaktivitet.
Kulturaktivitet i Solborg Camphill landsby
Fellesskapsløsninger og økosamfunn

Økosamfunn – hva skjer i Norge?

Arne Øgaard / Kulturaktivitet i Solborg Camphill landsby

Publisert: 26/09/2019

I Norge finnes fine områder for økosamfunn. Utfordringen er å finne områder hvor det også finnes arbeidsplasser. Det har mange Camphill-landsbyer funnet løsninger på.

Drømmer du om å flytte til eller å være med å bygge opp et økosamfunn i Norge, kan du følge med på www.okosamfunn.no. Norske Økosamfunns Forening (nøf) er en ideell forening, som har til formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting. Videre heter det i formålet at de også skal støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden. Foreningen arrangerer også møter og seminarer.

En ny nettside som ser litt videre og er under utvikling er www.ecovillage.space.

I forarbeidet til dette bladet tok jeg kontakt med flere av initiativene som er med i denne foreningen. Flere økosamfunn var inne i en omstruktureringsperiode og mente derfor at det ikke var riktig å skrive om dem nå. Noen er blitt presentert her i bladet, mens andre ikke har reagert på min invitasjon til å skrive om seg selv.

Et unntak var et helt nytt initiativ kalt Tenvikåsen Økogrend på Nøtterøy. Der etterlyser de flere deltagere slik at de kan bli 30. Med 500 000 kroner fra hver kan det bli mulig å kjøpe opp et større område, som både er landlig, usjenert og sentralt i forhold til Tønsberg by og nærmeste steinerskole/barnehage. Du kan kontakte dem via regnbuegrenda@gmail.com.

Det er mange muligheter for de som kan tenke seg å bo og arbeide sammen med psykisk utviklingshemmede, eller ekstraordinære mennesker, som Nils Christie kalte dem i boken Bortenfor anstalt og ensomhet. Gjennom årene er det skrevet mange gode bøker om Camphill-samfunnene i Norge. Den siste er Christian Egges Menneske først og fremst – Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Den ble utgitt i 2016 i forbindelse med at Vidaråsen Landsby hadde eksistert i 50 år. Selv solgte jeg bivokslys som russ i 1971 til inntekt for et nytt hus på Vidaråsen, men uten å vite hva det var. Jeg stolte bare på at det var noe bra. Det er fremdeles få som kjenner til de norske Camphill-landsbyene, som etter hvert også har oppstått på Rotvoll nær Trondheim, på Jøssåsen litt lenger inn i Trøndelag, på Vallersund Gård på Fosen, på Solborg på Ringerike og i Hogganvik nær Haugesund. I disse landsbyene har de lang erfaring i samarbeid og økologisk praksis. Lær mer om dette i Christian Egges bok og utforsk www.camphill.no . Det er også mulig å besøke og bosette seg i Camphill-landsbyer i andre land.

I Norge er det mange områder hvor en kan anlegge økosamfunn. Utfordringen er å finne områder hvor det også finnes arbeidsplasser. I Camphill-landsbyer har en både bolig og arbeid på samme sted samtidig som landsbyene kan ha et rikt kulturliv.