Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Rundt trehus i naturlandskap
Det første runde huset i Gaiagrenda.
Fellesskapsløsninger og økosamfunn

Norgesmesterskap i dugnad?

Nina Christin Østgaard / Det første runde huset i Gaiagrenda. (Foto: Elisabet Frostadottir)

Publisert: 26/09/2019

I Aukrustbygda i Østerdalen skjer det. Gaiagrenda vokser fram.

37 mil nordover, litt øst og oppover …

Hvis du kommer sørfra gjennom skogene i Østerdalen og til et sted der landskapet åpner seg med frodige elvesletter, da er du i Alvdal. Her holder den evige optimist Solan Gundersen til. Solan er våghalsen, han lever farlig. Han har likevel godt selskap av Ludvig, engstelsen sjøl. Men vi på Gaia sier som’n Solan: Det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring!

Store Norske Leksikon:

Dugnad = Frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap.

«En dugnad kan bli satt i gang for å hjelpe en nabo eller andre med et større arbeid som det er vanskelig å utføre aleine.»

Å bygge opp et økosamfunn kan ingen gjøre alene! Grunnen til at vi har fått til så mye med vårt Gaiaprosjekt er nok at vi samarbeider godt og jobber med aksept og å sette pris på at vi er så forskjellige. Det er forskjelligheten som gjør oss sterke. Alle kan bidra med noe. Vi ønsker å gi mennesker muligheten til å bruke sin restarbeidsevne og føle at de er til nytte i fellesskapet. Og vi oppfordrer alle til å bidra med det de kan ut ifra sin livssituasjon, helse og kompetanse. Det fungerer ikke alltid … Men ofte.

«Dugnad er også ei vanlig arbeidsform i lag og foreninger.»

Ja, vi startet som en håndfull venner, og flere bekjente kom til. Vi er nå 51 aksjonærer og medeiere som jobber sammen som i en forening. En visjon. Mange drømmer. Samskaping. Diskusjoner. Samarbeid. Mangfold. Drømmer om uavhengighet. Livskvalitet. Etter hvert blir vi som en stor familie – på godt og vondt. Alle har vel erfart en irriterende lillesøster, eller en streng far, en rotete lillebror, en glemsk tante eller en masete mor. Alle disse rollene og opplevelsene har vi i Gaiafamilien også. Og vi har våre familiefeider. Men fellesskapet og opplevelsen av båndet til «flokken vår» er der uansett.

Det er ingen tidtaking i Gaiagrenda. Vi bygger sten for sten. Blir bedre kjent. Jobber stadig bedre i lag. Og sammen har vi både lagånd, konkurranse­instinkt og vinnervilje som et idrettslag. Og vi trener. Øver. Beveger oss stadig lengre utenfor den trygge komfortsonen hver og en av oss har, og vi har ulike grenser. Setter oss nye mål – individuelt og sammen. Og vi når stadig nye mål. Og vinner nye seiere sammen.

«Dugnadsfolket blir gjerne traktert med mat og drikk. Spesielt i eldre tid kunne dugnaden avsluttes med et større måltid og en fest.»

Vi følger tradisjonen også her. Vi samles ofte rundt langbordet og nyter god mat og drikke – ofte tilberedt i fellesskap eller av den dyktige kokken vår.

Og vi feirer seierne våre – store og små – så ofte vi kan! Og de sosiale samlingspunktene er viktige enten det er en kaffekopp i solveggen, vaffelsamling i garasjen i påsken, barbeintfest med langbord på jordet om sommeren, grilling i kveldssolen på terrassen eller de etter hvert så berømte kostymefestene våre på nyttårsaften med nytt tema hvert år.

Og vi danser inn de nye husene i Gaiagrenda (før møblene er på plass) for å fylle huset med glede og musikk til beboerne. Hittil har det bare skjedd én gang, men så har vi også bare ferdig ett rundt hus foreløpig. Men det skal bli tradisjon!

Illustrasjon av grønne hender med innfelte hjerter.

Fifty Shades of Green!Mange hender og varme hjerter i Gaiagrenda. Og ett steg av gangen …

Historie

«Dugnad er en gammel skikk i Norge, og arbeidsforma har eksistert i de fleste landbrukssamfunnene i verden. I Norge var dugnaden en svært vanlig arbeidsform til langt utpå 1800-tallet, spesielt ved taktekking, slått, transport av større ting som tømmer, gjerding, husbygging og så videre.»

Alt dette og mere til av små og store praktiske arbeidsoppgaver som må løses daglig, ukentlig, månedlig og sesongvis i et økosamfunn – utføres på dugnad hos oss i Gaiagrenda. Dyrking, luking, vanning og høsting. Snømåking og strøing om vinteren. Oppvask, rydding, støvsuging, rydding, vasking, rydding og klesvask. Og enda litt mere rydding …

I tillegg har vi jobbet en stund nå med å utvikle nye sunne boliger også på dugnad: Gaiahus!

Vi stiller ulike krav til livskvalitet, og Gaiahusene blir derfor skreddersydd til hver enkelts behov sammen med vår egen arkitekt og en teknisk tegner, som begge er med på Gaia-laget. Når vi også har folk i flokken vår som er gode på byggesøknader og regelverk, i tillegg til alle praktiske handymen&women som er fingernemme, løsningsorienterte og som liker å bygge hus, ja da er dugnaden komplett! Og alt er fryd og gammen. Eller ikke?

Vi opplever faktisk stadig oftere at det blir brukt mot oss at vår drift er basert på dugnadsjobbing. For eksempel krever både banker, Enova og Innovasjon Norge at vi skal ha ansatte for at de skal gå inn og støtte nye prosjekter vi ønsker å gå i gang med! Det er mange støtteordninger vi som gründerbedrift ikke kvalifiserer til fordi vi IKKE bruker penger til lønnsutgifter, og det gjør vi ikke før vi har en sikker og solid nok økonomi til det. Altså får vi ikke tilført penger før vi allerede har penger og bruker penger på å gjøre arbeidsoppgaver – som vi allerede klarer å få gjennomført uten utfordrende lønnskostnader og det ansvaret som ligger i det å være arbeidsgiver.

Målet vårt er absolutt å skape arbeidsplasser, og vi har nå en fulltidsansatt (kokken vår er viktig) og flere deltidsansatte i høysesongen, så vi er på god vei. Men altså, ikke helt i mål …

Det første året skrev vi timelister. Det var i 2013. Noen hadde sagt at det var lurt å holde orden på tellinga for å synliggjøre verdien av innsatsen til neste møte med banken. Vi hadde 3000 dugnadstimer det første året! Allerede året etter kom vi ut av tellingen, og nå har vi sluttet å telle. Men fortsatt å jobbe.

Vi vurderer nå å benytte et tidbank-system der en times arbeid blir registrert, og hver time er like mye verdt uansett hvilken arbeidsoppgave som skal utføres og hvilken kompetanse som behøves til oppgaven.

Kvinner på utendørs festival i kveldslys.

Gaia har bidratt til at den lokale Livestockfestivalen i år hadde økologisk og bærekraftig servering!

Ordet

«Ordet kjem av gamalnorsk dugnaðr ‘hjelp, støtte’, men en finn ikke ordet brukt om en organisert arbeidsform før 1600. Ordet vart då også brukt om festen som avslutta dugnaden og noen ganger også om andre festar.»

Og dette er mer viktig enn noen gang. Arbeidsglede. Stille opp for hverandre. Hjelpe til. Markere avslutningen. Måltidene. Bli sett. Bli hørt. Bli satt pris på. Takknemlighet for innsatsen. Feiring. Samling.

«Ordet er ikke brukt om ei organisert arbeidsform i andre nordiske språk.»

Det er typisk norsk å lage dugnad. Og vi har blitt skikkelig gode. Tipper vi hadde vært øverst på pallen om det hadde blitt arrangert Norgesmesterskap i dugnad …

Arrangement med blomster og planter i hage.

Livet mellom husene er minst like viktig for livskvaliteten som selve boligen.

Økosamfunn da – er det noe nytt og moderne?

Sakset fra Store Norske Leksikon:

«Klyngetun er en betegnelse på en tettbygd samling av gårdsbruk som tidligere var særlig utbredt i kystdistriktene, men som også forekom langs kysten videre nordover. Klyngetunet har klare paralleller i tradisjonell landsbybebyggelse. En gård med mange brukere kunne bestå av opptil flere hundre små og store bygninger som lå i en uregelmessig klynge omgitt av dyrket mark. Teigblandingen så vel som den korte avstanden mellom husene i tunet bidro til at beboerne i klyngetunet utviklet flere former for kollektive løsninger som ellers forbindes med landsbyer lenger sør, blant annet visse typer for driftsfellesskap og beslutningsfora i form av gårdsting.»

Vårt fellesskap og gårdsting er en generalforsamling og består av styrer i de ulike selskapene, så vi er nok litt mer moderne når vi har valgt å organisere oss etter en tradisjonell forretningsmodell, noe som kanskje ikke er like vanlig blant økosamfunn.

Virksomhetskart for Gaia

Gaias struktur

I 2012 kjøpte vi gården Follheim, som besto av et bolighus på 160 kvm, et næringsbygg på 1000 kvm og 22 mål tomt. Næringsbygget var den gamle låven, som var bygd om til en møbelfabrikk (Furuloftet). Her har det gått med tusenvis av dugnadstimer i forvandlingen fra møbelfabrikk til profesjonelle serverings- og møtelokaler.

Det er et stort jorde midt i hjertet på eiendommen, og første byggetrinn i Gaiagrenda er rundt dette jordet. Gaiasenteret, som er vårt populære og sosiale samlingspunkt, er på nedsiden av jordet. På oversiden av jordet og oppover i skogen skal det bygges ca. 50 runde hus og hytter i grenda vår.

På grunn av utfordrende klimasone i Alvdal (klimasone 8) så dyrker vi mye grønnsaker og urter i veksthus, og vi skal i gang med dyrking i en stor walipini (300 m2) neste vår (veksthus under bakkenivå, som utnytter jordvarme), og vi skal dyrke på det store jordet etter hvert. Planen er å gjøre om jordet til et andelslandbruk der alle beboerne i Gaiagrenda bidrar med hver sin del av arbeidet og får ta del i innhøstingen som lønn for strevet.

Vi liker utfordringer og også tradisjonell kultur for dyrking i lokalmiljøet når vi nå har anlagt starten på en Sansai Hage (hage med fjellplanter) i samarbeid med KVANN. Nettverk er viktig for oss, og vi har mange gode venner som kommer innom og bidrar med dugnad og med sin kompetanse, og som sørger for at vi kontinuerlig har en utrolig bratt læringskurve. I sommer har vi hatt besøk av flere lokale hagelag fra fjellregionen, og de har masse lokal erfaring som vi får god nytte av. Samtidig kan vi kanskje også inspirere dem litt når vi nå har fjellplanter fra Korea og Japan som vi tester ut. De står ved siden av Aroniabuskene våre – som alle sa vi ikke måtte ha forventinger om å få bær på! Men vi gir oss ikke så lett, prøvde allikevel, og i år har vi jammen fått masse bær på Aroniabuskene våre. Hurra!

På Gaia er vi mange forskjellige mennesker med ulike personligheter, ulikt politisk og religiøst ståsted. Noen i arbeid, noen pensjonister, noen imellom jobber. Så hva er det som binder oss sammen og skaper dette fellesskapet?

Vår fellesnevner er jakten på det gode liv. Vi ønsker alle å ta del i å skape det som vil gi oss:

  • Optimal livskvalitet
  • Bedre helse for oss selv og
    for planeten vi bor på
Klase med ferske tomater på tomatplante

Tomater som er hentet rett fra egen hage til frokost smaker himmelsk.

Gaia gir oss følelsen av å jobbe for noe som har gir mening og en opplevelse av noe som er større enn oss selv.

Vi er nå 51 aksjonærer i Gaia Øst Holding AS. Antall aksjonærer øker stadig, for det er mange som blir imponert over alt vi har klart å bygge opp på dugnad på så kort tid. Og vi er ganske så stolte selv også. Og vi blir ydmyke og takknemlige hver gang vi får en ny aksjonær med på laget. Vi ønsker ikke investorer som har mye penger og lite tid. Vi vil ha med oss ildsjeler som jobber med hjertet, og som vil være med på å gjøre verden til et litt bedre sted å være.

Tenke globalt – jobbe lokalt …

For å synliggjøre vårt globale engasjement samtidig som vi jobber aller mest lokalt har vi integrert FNs bærekraftsmål inn i vår strategi i de ulike selskapene våre.

Vi har to hovedprinsipper i moderselskapet vårt (Gaia Øst Holding as):

Tegnet illustrasjon av FNs bærekraftsmål: RettferdighetRettferdighet fordi vi alle er medeiere i moderselskapet, og dermed også i alle datterselskapene våre. Vi har ingen investor eller eiere på toppen som stiller uholdbare krav til oss eller ber oss endre fokus eller sette uoppnåelige mål.

Det er Generalforsamlingen, som består av 51 medeiere, som bestemmer, og som delegerer mandat til aksjonærene som har verv i styrene i de tre datterselskapene Gaiasenter AS, Gaia Homes AS og Gaia Travel AS.

Alle medeiere har stemmerett. Alle kan være med å samskape, melde seg inn i ett styre, i en arbeidsgruppe eller melde seg inn i prosjekter, bidra med planlegging og med gjennomføring av alt arbeid som skjer i Gaiagrenda.

Tegnet illustrsjon av FNs bærekraftsmål: Samarbeid.Vi arbeider sammen for å nå målene våre. Samarbeider i små og store prosjekter, i styrearbeid, på kafeen, på kjøkkenet, på byggeplassene, på jordet, i kjøkkenhagen og i veksthuset. Vi samarbeider med lokalsamfunnet og med fjellregionen.

Vi samarbeider med leverandører og kunder. Med politikere og med kommunen. Bygger nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og vår misjon og ønsket om en mer bærekraftig livsstil favner helt fra dagliglivet lokalt, men inkluderer også et internasjonalt fokus som FNs bærekraftsmål, som vi har inkludert i vår strategi.

Tegnet ordsky som beskriver Gaia

Status 19.august 2019: Denne ordskyen er et resultat av ORD som medeierne i Gaia våre mener aller best beskriver Gaia. Og det bekrefter at vi er på rett vei!

Store visjoner. Ambisiøse mål. Lagarbeid.

Praktisk gjennomføring og fokus på målet med beina godt plantet på jorda.

Og med beina godt plantet i jorda får vi også økte avlinger for hvert år!

Vi sår mange frø. Vi gleder oss stort når vi kan høste inn. Og kanskje kan vi klare å inspirere noen andre også på veien …