Nr. 4 / 2009
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur