Nr. 2 / 2014
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Kultur

Noen har kalt Cultura Bank Kulturbanken. Og det er ikke så galt, for Cultura er det latinske ordet for kultur, som kan bety dyrke, bearbeide eller kultivere. En av bankens hovedoppgaver er å låne ut innskyternes penger til virksomheter som bidrar til en mer menneskevennlig samfunnsutvikling, og blant låntagerne finnes det også en rekke kulturvirksomheter.

Les mer