Nr. 2014/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Spiller på selvbygget fiolin

Publisert: 17/02/2014

Elever ved videregående steinerskoler gjennomfører som en del av avslutningsåret en ganske omfattende årsoppgave, der de fordyper seg i et selvvalgt emne, gjerne med en kombinasjon av praktiske, teoretiske og kunstneriske elementer. Da Silje Marie Bugjerde Bagge gikk på videregående steinerskole i Oslo i 2006, valgte hun som årsoppgave å bygge sin egen fiolin. Den har hun spilt på gjennom studiene både i Italia og Norge, og spiller fremdeles på, nå som profesjonell musiker blant annet i Trondheimsolistene og Trondheim symfoniorkester.