Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker jobber med dyrket jord i landlig landskapl

Follow the Music / Symbiosfera

Hans-Julius Maske / På bildet ser vi Mathias Hjelle, elev på Sogn Jord- og Hagebruksskule. (Foto: Hans-Julius Maske)

Publisert: 26/03/2020

Ideen var å samle globale og lokale artister til en øy ytterst i Trondheimsfjorden for å utforske møtepunktet mellom musikk og jordbruk.

Min personlige historie er at jeg alltid har vært opptatt av musikk, og de senere årene også engasjert meg for jordbruk ved å ta del i det biodynamiske initiativet BINGN. Jeg så et potensial i å koble musikk og jordbruk sammen. Det er aldri vanskelig å få med seg unge folk på konserter, fester eller lignende musikkopplevelser, derimot er det en utfordring å få dem interessert og involvert i jordbruk. Målet var derfor å bruke musikken som lokkemiddel for å få mennesker ut i naturen. Gjennom å gjøre musikk relevant for jordbruksøvelser og vice versa var tanken å bygge bro mellom de ulike praksisene, og ikke minst komme fram til nye metoder, teknikker og innsikter.

Vi startet prosjektet med å studere de 10 prinsippene for permakultur og prøvde å oversette dem til noe vi kunne bruke i kunstnerisk praksis, som et rammeverk også for musikkproduksjon. Vi gjorde mange timer med lydopptak fra havet, skogen og hagen for å ta med oss lyder og stemninger fra øya inn i musikken. Vi lagde instrumenter av ting vi fant og skrev tekster inspirert fra naturopplevelser.

Teknikk koblet på planter på bord

Tobakksplante koblet til en synthesizer. En syngebolle, mikrofon og loopatation. Lydutstilling av Julius Maske på Losæter i 2018 i regi av Future Farmers. Foto: Julius Maske

Modellen for sommeren var 6 uker med kunstnerresidens på øya, med nye artister hver uke. Hver uke reiste vi to timer med bil til Trondheim for å fremføre musikk og lage fest på kulturhuset Lokal Scene. Ideen var å gjøre som bonden som produserer sine grønnsaker og andre produkter på gården, for så å reise til byen for å selge varer på markedet. Så hver lørdag formiddag reiste vi inn til byen med kofferten full av musikk, og dagen etter reiste noen videre hjem, andre kom til Trondheim for å bli med oss tilbake for en ny uke på øya for å utforske spørsmålet om hva vi kan gjøre med musikk for å ta vare på naturen.

Follow the music ble etterhvert manifestert som Symbiosfera, en plattform for musikalske jordbruksprosjekter, ikke ulikt den allerede etablerte plattformen Wwoof.

For dere som ikke kjenner til Wwoof, så står det for WorldWide Opportunities on Organic Farms, og er et nettverk for å sette praktikanter i kontakt med økologiske gårder. Man kan gjennom nettsiden finne medlemsgårder rundt i hele verden. Symbiosfera.org har samme kartfunksjon og skal være et hjelpemiddel for mennesker som ønsker å komme i kontakt med prosjekter som har musikk og jordbruk til felles. Det kan være festivaler, permakulturprosjekter med musikalsk uttrykk, kunstnerresidenser, plateselskap eller gårder som har musikalske og kunstneriske prosjekter gående.

Hva kan kunst og kultur bidra med i klimaspørsmålet ?

For å forstå mer, lære mer og kunne ta ansvar for livene våre og det som skjer med jorden og verden, har vi søkt mot bevissthetsutvikling og nye innsikter, som kan få oss til å stille nye spørsmål. Et spørsmål vi har jobbet med er de sosiale klimaforandringene. Vi opplever store forandringer og ser behov for fornying. Jobb- og studielandskapet har forandret seg mye de siste 10 årene og er i stadig endring. Det er her kulturen og kunsten kommer inn i bildet. Det er vårt verktøy for å forandre oss, utvikle oss som sosialt interesserte vesener og finne nye relevante sider av oss selv, som i større grad bidrar med de forandringene vi ønsker å se i verden.

Mann sitter på scene og forklarer bilde på skjerm.

Peter Power, musiker og medskaper av Symbiosfera, presenterer www.symbiosfera.org på Magerøya.

Symbiosfera er et prosjekt som utvider den symbiotiske koblingen mellom musikalsk uttrykk og nærmiljøet, en interaktiv kartbasert plattform der miljøprosjekter over hele verden kan dele sine musikalske utgivelser. Vi etablerer bærekraftige havner for naturelskere og nomadekunstnere for å utforske, koble sammen og samarbeide. Vi ønsker å fremme reduksjon av karbonavtrykket vårt gjennom ansvarlige reiser. Å utforske mulighetene for å transformere den nåværende trenden med musikkforbruk til et mer bærekraftig system, der lytteren og artisten har mulighet til direkte å støtte miljøet musikken ble inspirert fra og ta et aktivt engasjement i prosessen, intensjonen og røttene til musikken.

Gaveøkonomi i praksis

Foretningsmodellen vi har valgt kan illustreres gjennom eksempelet vi har skapt i Brasil. Det ble kjøpt et stort stykke land i Chapada Diamantina i Bahia, en gammel kaffeplantasje som hadde drevet jorda tørr og fattig. Hit flyttet 4 kunstnere og bygde et musikkstudio. De startet et skoghageprosjekt og inviterte venner til å komme å hjelpe både med kunst og hage. Året etter ble det bygd et musikkstudio på landet. Nå er modellen slik at musikk lages på dette området, inspirert av naturen og omgivelsene. Alt blir spilt inn og arrangert i studio, så blir det gitt ut på plateselskapet som drives av studioet. Alt lastes opp på plattformen bandcamp.com, en plattform for uavhengig musikk. Musikken er i utgangspunktet gratis, men vi ber om donasjoner. Alt som kommer inn via donasjon går til studioet, som investerer dette i skoghagen. Vi ønsker å praktisere gaveøkonomien, som blant annet Charles Eisenstein har skrevet mye om (Sacres economics).

På denne måten får vi til en regenerativ modell, der musikere lar seg inspirere av landet, skaper et produkt som folk støtter med pengegaver, og energien blir plassert tilbake der den kom ifra.

Vi ønsker kontakt

Nå ønsker vi å komme i kontakt med deg som enten driver med musikk, jordbruk eller begge deler. Vi ønsker å få muligheten til å presentere oss i klasserom, på festivaler eller åpne gårder, for å bringe inn musikk, dans og glede, og for å sette folk i kontakt med hverandre og utvide fellesskapet og øke forståelsen for klimautfordringene. Vi anser det som det viktigste vi kan gjøre for å skape håp og glede for fremtiden.
Og helt til slutt vil jeg kort nevne årets prosjekt, som er en musikkproduksjonsleir. Vi kommer til å ha to anerkjente produsenter og 16 deltagere i en uke på Magerøya, der naturopplevelser og musikkproduksjon sys sammen og utgjør et spennende program.