Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne arbeider i åker
Elin i arbeid på åkeren. Til neste år skal det bugne av grønnsaker både her og på det nye feltet. Foto: Eirik Andresen.
Nytt fra Cultura Bank

Brekkestø Hage

Elin Eftevaag

Publisert: 10/12/2020

Med hjelp fra folkefinansiering på CulturaFlokk vil Elin Eftevaag lage en bugnende markedshage med økologiske grønnsaker til lokalmiljøet.

Bakgrunn

På et vakkert jorde ved Brekkestø på Justøya i Lillesand Kommune er jeg i ferd med å etablere markedshage. Jordet har ligget brakk i 25–30 år. En gang gikk kuer og beitet her, og på 50-tallet ble her også dyrket grønnsaker. Jordet var i ferd med å gro igjen.

Kulturlandskapene forteller så mye om tidligere tiders slit og nøysomhet og kamp for tilværelsen; vi mister noe verdifullt om disse forsvinner. Det oppleves på mange måter respektløst å la det gro til, som om alt de tidligere måtte slite for ikke betyr noe i dagens forbrukersamfunn.

Men med sånt et vassjukt jorde var det ikke mulig å drive konvensjonelt landbruk. Fantes det noen alternative måter å drive det på?

Jeg gikk med et savn etter lokalproduserte, økologisk dyrkede grønnsaker. I tillegg så jeg dette jordet som grodde igjen. Hva om jeg selv gjorde noe med dette? Ville det være mulig å dyrke noe der som det var så vått? Og ville det være mulig å kunne leve av det?

Jeg oppdaget konseptet markedshage

En markedshage eller «market garden» er et prinsipp som handler om å dyrke med minimalt med maskinelt utstyr. Menneskekraft brukt på en smart måte og salg av grønnsaker direkte til kunden står sentralt. Egne, smarte, innovative redskaper er utviklet for å fremme effektiv dyrking og drift.

Jeg skjønte at dette konseptet var midt i blinken for meg og gikk i gang med å studere det. I tillegg tok jeg utdannelse i permakulturdesign.

Hva er permakultur?

Permakultur er bærekraft i praksis hvor målet er å skape lokale, stabile og produktive systemer i balanse med naturen. Permakultur er både en metode, en bevegelse og en filosofi.

Hva?

Jeg ønsker altså å bruke alternative, innovative metoder, som ikke krever maskinelt utstyr og å dyrke et mangfold av økologiske grønnsaker i samspill med naturen. I tillegg går jeg sammen med grunneier om å fikse grøfter og drenering.

Jordet jeg har fått leie er på 19 mål. Det er mye å gå i gang med, men jeg starter med ca. tre mål og utvider etterhvert. Med en krattknuser har jeg slått meterhøye tistler og brennesler, etablert et felt med 9 rader og skal til å etablere et felt til med ca. 30 rader. Radene er 20 meter lange og 75 cm brede, som er standard mål og passer til redskapene som er utviklet for formålet. I 2021 satser jeg på å dyrke ca. 30 ulike typer grønnsaker. Etterhvert, når jeg blir en mer erfaren markedshagebonde, vil jeg øke arealet og produksjonen. Det handler om å dyrke smartere, ikke større.

Landområde sett fra luften

Oversikt over det første området som skal forvandles til markedshage. Foto: Eirik Andresen.

Når man dyrker økologisk, søker man hele tiden å forbedre jordhelsen. Dette gjøres ved å samplante, grønngjødsle, bruke fangvekster og plante et stort mangfold av ulike vekster og arter, bruke tang, kompost mm. Dermed skapes det et utrolig aktivt mikroorganisk liv, og dette gir masse næring til grønnsakene.

Konkret hva jeg planlegger å få på plass for sesongen 2021:

I tillegg til å etablere ytterligere 30 rader, ønsker jeg å få på plass et drivhus. Drivhuset vil jeg bruke til oppal av planter og til å dyrke mer varmekrevende vekster, som tomater, agurk, chili og paprika. I tillegg til drivhuset ønsker jeg å få på plass 50 høner.

Å dyrke så mye som mulig på et lite areal krever stor tankekraft, innovative løsninger og midler til å gjennomføre disse. Så langt har jeg kun brukt av egne midler. Med crowdfundingkampanjen på CulturaFlokk håper jeg på hjelp til et nødvendig løft for å kunne dekke mest mulig av etterspørselen. Jeg har allerede to flotte restauranter og en kafé som ønsker å kjøpe alt jeg kan produsere.

Hvem jeg er?

Kanskje du allerede har sett filmen som ligger på CulturaFlokk – fnd.uz/markedshage? Hvis ikke, ta en titt. Der vil du bli litt kjent med meg, hva jeg står for og mine verdier. Som du skjønner er jeg opptatt av økologi, sunn og ren mat, dyrking og å ta vare på naturen, klimaet og miljøet.

Min yrkeskarriere spenner vidt, fra salgskonsulent, regiondirektør i NHO Reiseliv, til barnehagearbeider, jeg har drevet bed & breakfast i Sør-Frankrike og jobbet på helsefarm i Portugal. Har også vært hotelldirektør på Vestlandet. Jeg har en bachelor i ledelse fra BI og en master i innovasjon og næringsutvikling fra Høyskolen i Lillehammer. I tillegg er jeg yogalærer og internasjonalt sertifisert permakulturdesigner og holder nå på med grunnkurs innen Holistic Management, helhetlig regenerativ landsbruksforvaltning.

Hilsen Elin

Brekkestø hages Facebookside

Brekkestø hages Instagramprofil

Du kan støtte prosjektet på CulturaFlokk.

Pløyd mark i solskinn

Det ferdige feltet med det nye som skal etableres i bakgrunnen. Foto: Elin Eftevaag.