Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kart over nytt boligområde
Prosjekter på CulturaFlokk

Grønt nabofellesskap

HELLE AASE FALKENBERG

Publisert: 18/06/2019

Vi jobber med å etablere Grønt nabofellesskap - Norges første bofellesskap bygget på et vegansk verdigrunnlag.

Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt, men hvor det i Norge har vært liten utvikling.

I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felles møteplasser. Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med 15–25 nybygde boenheter, felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass m.m. Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og bærekraftige løsninger, funksjonell, varig og interessant arkitektur. Alle fellesmåltider vil være veganske, og det vil kun tilberedes og spises vegansk mat i fellesarealene, men man må ikke nødvendigvis være veganer for å bo der. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.nabofellesskap.no . Vi vet foreløpig ikke hvor bofellesskapet vil ligge, men det vil bli i pendleravstand til Oslo sentrum på maksimalt 40 minutter med kollektivtransport.

Vi har innledet et samarbeid med arkitektfirmaet Fragment v/arkitekt Arild Eriksen. Fragment/Eriksen er engasjert i å utvikle sosiale boformer i Norge og er blant annet involvert i Ormsundveien Økogrend, Tøyen boligbyggelag og kunstnerboligene i Hovinbyen.

Formålet med folkefinansieringskampanjen er å samle inn penger til arkitektfirmaets arbeid, som i første omgang innebærer tomtesøk og en prosjektskisse. Noe av tanken bak prosjektet er at bofellesskapet skal være et foregangsprosjekt og fungere som et ressurssenter for det veganske miljøet i Norge, og at langt flere enn oss som planlegger å bo der, vil ha interesse av at prosjektet blir realisert. Derfor har vi tro på at dette er et prosjekt som særlig veganermiljøet vil være villig til å støtte økonomisk.

Som takk for støtten tilbyr vi både materielle belønninger, som bærenett og håndlagde skjærefjøler, deltakelse på ulike workshops (acroyoga, kombuchabrygging) og opplevelsesbaserte belønninger knyttet til det ferdige bofellesskapet (festmiddag ved åpningen, overnatting i gjestehybel, bruk av fellesverksted m.m.)

Vi leter nå etter tomt og tar gjerne imot tips om egnede tomter.

STØTT PROSJEKTET PÅ CULTURAFLOKK