Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kafébord med liten informasjonsplakat
Prosjekter på CulturaFlokk

Innenforskap bekjemper ensomhet

ODD-EIRIK ERIKSEN, PROSJEKTLEDER & INITIATIVTAKER INNENFORSKAP

Publisert: 18/06/2019

Ensomhet er den største dødsårsaken i Norge. Og mange menneskelige ressurser går tapt på grunn av utenforskap.

Utenforskap er vondt for den det gjelder, og det er dyrt for samfunnet. La oss gjøre noe med det!

Innenforskap har 3 hovedfokus:

  • Bekjempe ensomhet.
  • De som havner utenfor har ressurser samfunnet trenger. Hva om disse ressursene fikk komme til sin rett?
  • Fremme mangfold og forskjellighet. Mangfold er en ressurs!

PRATBAR

En primæroppgave for Innenforskap vil være å skape møter mellom mennesker. Ordet «pratbar» indikerer at du er åpen for å prate med en fremmed. Du kan ha det på en button, du finner det på utvalgte kaféer/serveringssteder, og vi har en egen Pratbar-gruppe på Facebook.

Nå kan du være med på å skape bevegelsen Innenforskap. Når du er med på å finansiere Innenforskap, får du bl.a. et diplom med tittelen «Grunnlegger». Kampanjen løper til og med søndag 7. juli.

STØTT PROSJEKTET PÅ CULTURAFLOKK