Nr. 4 / 2022
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Økonomi og penger

Er boligdrømmen i ferd med å briste?

Urolige tider, med energikrise, prisvekst og renteheving, treffer i høst norske husholdninger hardt gjennom en kraftig økning i boligutgiftene.

Les mer