Nr. 2022/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinnes hånd rydder i grønne vekster.
– Hvis forbrukerne tilpasser seg mer sesongen til varene vil det både redusere matsvinn og spare energi.
Smånytt

Yngre mest opptatt av bærekraft og dyrevelferd

Publisert: 24/11/2022

Det er de unge som er mest åpne for nye matvarer.

NTNU, SINTEF og Høgskolen på Vestlandet har samarbeidet om å forsøke å kartlegge folks holdninger til mat, bærekraft, nye matvarer og tilsetninger. Resultatene viser at de yngre er mest opptatt av bærekraft og dyrevelferd og er mer åpne for nye matvarer. Men mange vet for lite om hva som er bærekraftig mat.

Undersøkelsen avdekket at befolkningen spiser for lite fisk og får ikke i seg de anbefalte dosene av omega-3 fettsyrer. Hvis du tilsetter fiskeolje i plantebaserte produkter, betyr det at veganerne ikke lenger kan spise dem. Men hvis omega-3 hentes fra mikroalger kan veganerne akseptere det.

Matsvinn var også tema for undersøkelsen, og Eva Falch, førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, mener at hvis forbrukerne tilpasser seg mer sesongen til varene vil det både redusere matsvinn og spare energi.

EU holder på med et nytt felles europeisk merkesystem for mat, som forventes å erstatte dagens merkeordninger. EUs strategi er at forbrukeren skal ta bevisste valg, og at de får et større utvalg av sunne varer å velge mellom. Falch råder den norske matindustrien til full åpenhet om produktene.

Les mer på Geminis nettsider.