Nr. 3 / 2019
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fellesskapsløsninger og økosamfunn

Mikkelstjenn Økogrend i Sigdal

En kvinne og en mann på et åpent jorde peker opp mot et potensielt boligområde.

Økogrenda som er tilpasset tiden vi lever i.

Les mer