Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To menn ved driftsbygg med solcellepaneler på taket.
Solceller på fjøstaket til Lars-Olav Tunheim Valsø. Johannes Moen til venstre og Lars-Olav Tunheim Valsø til høyre. Om anlegget: Installert i 2018 i Valsøyfjord, Møre og Romsdal. 23 kW på fjøstak. 136 m2. 80 panel fra REC. 17500 kWh forventet årlig produksjon. Første plusskunde solcelleanlegg tilknyttet Svorka Energi sitt strømnett. (Foto: Peder Skjelten/Tidens Krav)

Norsk Sol

Johannes Moen / Solceller på fjøstaket til Lars-Olav Tunheim Valsø. Johannes Moen til venstre og Lars-Olav Tunheim Valsø til høyre. Om anlegget: Installert i 2018 i Valsøyfjord, Møre og Romsdal. 23 kW på fjøstak. 136 m2. 80 panel fra REC. 17500 kWh forventet årlig produksjon. Første plusskunde solcelleanlegg tilknyttet Svorka Energi sitt strømnett. (Foto: Peder Skjelten/Tidens Krav)

Publisert: 26/09/2019

Bruk av solcelleanlegg er et viktig ledd i arbeidet for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig og fornybar energi.

 I Norsk Sol installerer vi solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet. Nærmere 40 anlegg på tilsammen 500 kW er installert siden 2014, blant annet de første i strømnettene til NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk), Trønderenergi, Troms Kraft, Hålogaland Kraft og Svorka Energi.

Firmaet drives av meg, Johannes Moen, jeg har utdanning innen fysikk og fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og mange års arbeidserfaring fra energibransjen, blant annet som fagansvarlig for vedlikehold av et av Norges største strømnett.

Jeg mener solenergi er den viktigste brikken i fremtidens energiforsyning. Solenergi kan bidra til å løse de enorme utfordringene vi har med klimaendringer, luftforurensning og naturinngrep og samtidig gi flere muligheten til å eie sin egen, lønnsomme strømproduksjon. Et anlegg som installeres i Norge er ikke bare positivt i seg selv. Det bidrar til å støtte en industri, en teknologiutvikling, som vil fremskynde utbredelsen av solenergi også i resten av verden. Steder med mer sol, steder som kan hoppe over utbygging av strømnett på samme vis som telefonlinjer, steder hvor strømmen i dag kommer fra fossil energi og kjernekraft, steder hvor energiforsyningen er eid av store, private konsern. Det betyr derfor enormt mye at folk i Norge går foran og bygger solcelleanlegg.

Vi anser oss selv som en samfunnsentreprenør, en ideell virksomhet, og har vedtektsfestet følgende: “Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet. Økonomien skal være transparent. Lønnsnivåene skal være hverken for høye eller for lave for å bidra til mindre økonomiske forskjeller i samfunnet. Selskapet skal ikke selges. Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende verdier doneres til formål innen fornybar energi.”

Vi forsøker å tenke miljø og rettferdighet i hele driften, blant annet med å bruke mest mulig elbil til arbeidsoppdrag, med å være kunde hos Norges mest etiske bank og med bruk av solcellepaneler som har et godt miljø- og energiregnskap. Vi har i hovedsak brukt paneler fra norske REC, som også er i topp på uavhengige kvalitetstester og har blant markedets beste garantier.

Jeg skulle ønske det var enda enklere å velge de mest rettferdige og miljøvennlige produktene. Det er vanskelig å finne gode oversikter for eksempel for verktøy, forsikringsselskap, arbeidsklær, regnskapsprogrammer, transportfirmaer og nettbrett.

Norsk Sols nettsider

Mer om solenergi og plusskunder