Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hus i skoglandskap med snø.

Nullenergihus

Martin Østensen og Wenche Nordli

Publisert: 28/03/2013

Vi er et ektepar som har bygget det som er kalt ‘Norges første nullenergihus’. Vi er ikke eksperter eller fagfolk på området husbygging/energisparing, men kanskje noe over middels interessert (og naive).

For å gå i gang med et slikt prosjekt må en ha tid, overskudd og tålmodighet. Det krever litt å være pionerer, både for arkitekter, byggfirma og husbyggere. Det har stadig vært nye utfordringer, og vi er enda ikke helt i mål.

Et hovedmål er at huset skal være selvforsynt med energi når vi ser på hele året under ett. Vi bruker solenergi som strømkilde. Vi produserer lite strøm i vinterhalvåret, så derfor kjøper vi strøm om vinteren. Vår, sommer og høst produserer vi mer energi enn vi bruker selv og skal selge strøm til det lokale energiverket. Vi har tegnet avtale med Agder Energinett for levering av strøm. Vi har to-veis strømmåler og kan følge med på antall watt vi produserer time for time. Vi ser at på solfylte dager produserer vi strøm til nettet, selv om det er vinter.

Der er flere momenter som sørger for at dette er et nullenergihus. Det er et passivhus med spesielle byggtekniske detaljer og solceller, solfangere og spillvannstank. Husets beliggenhet er også viktig.

1. Solcellene

Strømproduksjonen kommer fra tre sett monokrystalline solcellepaneler montert på tak. Disse dekker et areal på ca 60 m2 og har en total max effekt på 9,5 kwh. Panelene er organisert i tre separate serielle strenger koblet til hver sin nettinverter. Estimert gjennomsnittlig produksjon er 7400 kwh per år, mens strømforbruk er om lag 6500kwh per år. Anlegget vil således levere mer enn husstanden bruker.

Energisentralen er tre stykk Eltek Theia 2,9HE-t. Disse inverterene mater produsert energi inn på strømnettet med en virkningsgrad på 97,2 %.

2. Solfangerene

Men solcellene lager strøm, fanger solfangerne solvarmen direkte til oppvarming av vann. Dette vannet brukes blant annet til oppvarming av gulvene. Dette er et komplekst sirkulasjonssystem, og de tekniske detaljene er angitt i en egen tekstboks.

3. Spillvannstank

I brønnen på teknisk rom ligger det et OSO ES 120 enøk-system for varmegjenvinning. Det gjenvinner all varmt spillvann og kjører varmen tilbake til varmtvannsbereder. Spillvann er vann fra oppvask, vaskemaskin, dusj og servanter.

4. Passivhus

Huset er bygget etter norske forskrifter for passivhus. Huset er godt isolert, og det er tilstrebet å være uten kuldebroer. Vinduene er 3-lags isolerglass med iso faktor 0,7 . Trykktesten vår var på 0,42, mens dagens husstandard (tek-10) er på 1,0. Staten har bestemt at passivhus skal bli standard i år 2015.

5. Byggteknisk

Reisverket på huset er satt opp av elementer som kom ferdig produsert fra Ugland Industrier. Elementene ble satt opp på 2 dager. Dette for at det ikke skulle komme fuktighet inn i bygget. Reisverket ble deretter dekket med tyvek duk og ble isolert innvendig samme uken. Huset er isolert utvendig med 200 mm Rockwool Flex kuldebrofritt lag. Der er liggende Royal impregnert brun kledning. Innerveggene er isolert og gipset. Til sammen er tykkelsen ca 45 cm. Isolasjon i takkonstruksjonen er på ca 50 cm. På gulvet i sokkel er det også 50 cm isolasjon. Alle dører og vinduer har U-verdi minimum 0,7 på vinduer og 0,8 på dører.

6. Husets beliggenhet

Husets beliggenhet er også viktig for nullenergihuset. Det ligger sør-øst vendt for best å kunne utnytte solens energi og lys. Taket med solcellene og solfangerne er i denne retningen med en helling på taket på 28 grader. Dette er gunstig både for at snøen skal falle av og for utnyttelse av solen.

Erfaringer fra byggeprosessen

Den første utfordringen var tomten (utenom byggefelt) og å finne arkitekt/byggefirma som ville være med på våre ideer om passivhus/energisparing. Huset og solcellene måtte plasseres slik at vi fikk best mulig utnyttelse av solen. Froland kommune var positiv og hadde rask saksgang, så vi kom fort i gang.

Rørlegging, ventilasjon og snekkerarbeidet gikk fint, og vi hadde en kjempegod dialog med alle de dyktige fagfolkene. Vi ønsket energibesparende LED-lys i hele huset. Dette ble en utfordring for både elektrofirma og byggherre, men det hjalp da det kom en elektriker med LED-erfaring.

Erfaringer med å bo i huset

Det som overrasket oss mest i starten var hvor godt ventilasjonsanlegget fungerer. Her er frisk luft i hele huset. Vi trenger ikke lenger å ha vinduet oppe på soverommet om natten. Her er stille og rolig. Det kan blåse og storme på utsiden, men inne i huset hører vi lite eller ingen ting til dette.

I det siste har vi erfart at vi også har produsert mer varmt vann enn forventet om vinteren. Vi legger merke til overgangen fra å bo i byggefelt nær byen til å bo på landet. Her er stille og fredelig, og vi sanser naturen på en helt annen måte enn før.

Avslutningsvis kan vi si at det i perioder har vært slitsomt, utfordrende, tidkrevende, spennende, lærerikt og artig. Det har tatt mye av vår energi og våre ressurser, men det har vært verdt det.

For ytterligere informasjon henviser vi til bloggen vår: nullhus.com.

Solfangerne

» 4 stk solkraft SKFC3-80-2.15 platesolfangere. Disse dekker ca. 8,6 m2. Solfangerne er primærkilde når det er nok innstråling fra solen og en varmekolbe som tilleggskilde når der ikke er nok solenergi. Denne forsyner også gulvvarmen i huset.

» Pumpesett Meibes M med lavenergi sirkulasjonspumpe

» Solstyring Deltasol BX med sensorer

» Ekspansjonstank for solkrets

» DeltaSol BX solstyring med datalogging

» Temperatursensorer i solfangere og varmelager