Nr. 2017/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Enebolig i naturlige omgivelser
Den kompakte eneboligen på 36 m2 har prislapp under 400 000.
Leve godt med mindre penger

Bærekraftige boformer

Jannike Østervold

Publisert: 29/09/2017

Høye boutgifter spiser opp en stor del av nettoinntekten for svært mange husholdninger. Ved å velge utradisjonelle boligløsninger, som mikrohus eller kollektive boformer, kan boligutgifter og dermed også behovet for høye inntekter reduseres dramatisk.

I Pengevirke nr. 2/2016 brakte vi et intervju med Sonja Sveum Toen og Dag Robert Gjelsvik, som planla å bygge et energieffektivt mikrohus på Holmsbu i Hurum. På det tidspunktet forelå huset kun på tegnebrettet og som mini-modell, men innredning og møblering var allerede uttenkt i minste detalj, med optimal plassutnyttelse og god komfort. For det meste er alt blitt som de planla, med noen få justeringer underveis. Nå, som huset på 36 kvadratmeter står ferdig, er de strålende fornøyde med resultatet. Det er høyt under taket, noe som gir god romfølelse i den åpne stue/kjøkken løsningen. På hemsen er det overnattingsplass for gjester. Stuen fungerer også som soverom, med nedfellbar seng. Badet er moderne, og kjøkkenløsningen inneholder både oppvaskmaskin og vaske­maskin med tørkefunksjon. Og prislappen på eneboligen er under 400 000 kroner!

Smarte løsninger gir optimal plassutnyttelse og god romfølelse.

Sammenlignet med en vanlig enebolig gir mikrohus større økonomisk handlefrihet, både på grunn av lavere byggekostnader og lavere løpende utgifter til drift og vedlikehold. Denne boformen har også klare miljøfordeler. Mikrohus gir lavere karbonfotavtrykk, både gjennom lavere materialbruk og lavere energiforbruk gjennom livsløpet – og fordi det er plass til færre ting.

Å kvitte seg med unødige ting og skjære ned på forbruket gjør at det blir mer tid og rom for andre ting i livet. Sonja og Dag Robert beskriver det slik: «Målet var å leve et enklere liv! Ting og eiendeler tynger, så vi kvittet oss med alt vi ikke trengte eller som ikke hadde særlig betydning. Vi ønsker å leve i balanse med moder jord og lager selv våre egne kremer, shampo, osv. samt fokuserer på å spise ren økologisk mat, helst fra lokale leverandører. Tiden vår er viktig for oss, og vi er derfor veldig bevisste hva vi bruker den på. Vi har nå alltid tid til venner og familie, som for oss er det viktigste av alt.»

Sonja og Dag Robert har opplevd at det er stor interesse for prosjektet deres, både fra medier og publikum, og de vil gjerne spre inspirasjon og dele sin kunnskap og sine erfaringer. I april etablerte de derfor firmaet ML Modern Living AS , som skal drive med oppføring og salg av mikrohus samt rådgivning og hjelp til gjennomføring av prosjekter for kunder. De arbeider også med å skaffe alternative leverandører av mikrohus for dem som ikke vil bygge selv.

Sonja og Dag Robert holder kurs om enkel livsstil og mikrohus for interesserte høsten 2017 og våren 2018.

Mikrohuset er bygget med miljøboliglån fra Cultura Bank

www.modern-living.org

Se også videoreportasje om mikrohuset fra TV2 fra 2017