Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

10 gode råd før du kjøper et solcelleanlegg

Dennis Zimakoff, AA Danmark

Publisert: 28/02/2013

Det er et par ting du bør vurdere når du skal kalkulere prisen på å sette opp et solcelleanlegg. Uavhengig av om du bor i rekkehus, hus på landet eller om det gjelder fritidsbolig, eller om du er privatperson, en virksomhet eller en skole.

Et solcelleanlegg produserer elektrisitet ved å utnytte energien fra solstrålene. Solcellene er mest effektive i sollys, men de produserer også elektrisitet når det er overskyet. Når lyset treffer solcellene, produseres det likestrøm. Likestrømmen sendes inn i huset til en transformator, som omdanner likestrømmen til 230 volt vekselstrøm, så den kan brukes til de elektriske apparatene dine eller sendes ut i strømnettet. Det mest optimale er et sydvendt tak, men øst- og vestvendte tak kan også brukes.

10 gode råd før du kjøper et solcelleanlegg:

1. Be om informasjon om hvor mange års erfaring de potensielle leverandørene har med installering av solceller.

2. Be om garanti, om hvem og hvor solcellene er forsikret og hvor lang garanti som gis på cellene og på anlegget.

3. Vurder om leverandøren vil være i stand til å sikre at garantien på solcellene og anlegget kan overholdes om 10–15 år.

4. Be om dokumentasjon av kvalitet og for solcellenes holdbarhet: Hvor lenge vil de holde, og hvilken dokumentasjon finnes for det.

5. Få innsikt i hvilken kvalitetssikring det finnes på om anleggene overholder det de lover i forhold til virkningstid og holdbarhet.

6. Be om informasjon om hvilke drifts- og vedlikeholdsutgifter du kan forvente i anleggets levetid – hvis et solcelleanlegg holder i 30 år, må anleggets transformator skiftes ut 1–2 ganger.

7. Husk at solcellenes årlige produksjon av strøm ikke bare handler om plassering og sol, men også om solcellenes yteevne. Be om dokumentasjon for yteevnen.

8. Husk å ta med i beregningen at solcellenes effektivitet synker litt over tid og at produksjonen av strøm derved blir litt mindre enn i begynnelsen.

9. Husk alderen på taket ditt. Skal taket skiftes i løpet av de neste årene, er det bedre å skifte taket før du installerer solcelleanlegget, da det vil være utgifter forbundet med å ta taket ned og sette det opp igjen.

10. Når økonomien skal beregnes må det være med en strømpris uten abonnement, for dette må du betale under alle omstendigheter.

Utarbeidet i samarbeid med Dansk Energi