Nr. 2012/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Miljøhus med lån fra Cultura Bank

Publisert: 06/03/2012

Nå er det første Shelterhuset finansiert av Cultura Bank satt opp! Marius og Ragnhild har bygd et miljøvennlig hus av typen Shelter 4 i Furnes utenfor Hamar.

Huset er levert av Culturakunde Aktivhus. Huset har vannbåren varme, solfanger, miljøvennlige materialer og energieffektive løsninger.
Banken gir rimelige lån til bygging av miljøbolig.

Les mer om miljøboliglån