Miljøboliglån

Cultura Bank ønsker å bidra til mer økologisk bevissthet i samfunnet. Finansiering av bærekraftige boliger er derfor en sentral del av bankens utlånsvirksomhet.

Gjennom miljøboliglån finansieres privat kjøp og refinansiering av boliger som oppfyller en viss miljøstandard. Jo høyere boligens miljøstandard, desto lavere boliglånsrente.

Når du bygger en bærekraftig bolig, utbedrer din egen bolig eller kjøper en miljøbolig, gir det en tresidig nytteeffekt:

  1. For klimaet og miljøet: Boligen din bidrar å redusere klimagasser og miljøbelastninger.
  2. For deg personlig: Du får et hjem med sunt inneklima og god luftkvalitet.
  3. For din økonomi: Du får en gunstig boligrente gjennom Cultura Banks renterabatt for miljøboliger.