Miljøboliglån

Cultura Bank ønsker å bidra til mer økologisk bevissthet i samfunnet. Finansiering av bærekraftige boliger er derfor en sentral del av bankens utlånsvirksomhet.

Gjennom miljøboliglån finansieres privat kjøp og refinansiering av boliger som oppfyller en viss miljøstandard. Jo høyere boligens miljøstandard, desto lavere boliglånsrente.