Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Miljøbolig
Nytt fra Cultura

Miljøboliglån i Cultura Bank

Fra miljøboligen til Culturakunde Michael Lommertz. Fotograf: Terje Kveen

Publisert: 13/12/2016

I løpet av det siste halvåret har Cultura Bank på nytt rettet fokus på klimavennlige og miljøsmarte boliger, såkalte Miljøboliger.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUnder Grønn Festival på Nesodden i august stilte ansatte på stand, og Michael Lommertz, arkitekt og kunde i banken, presenterte sitt eget massivtrehus for åpent publikum. På grunn av massivtrehusets miljøegenskaper bl.a. i form av treverkets CO2-bindende effekt, oppfyller huset visse kriterier som kvalifiserer for miljøboligrente i banken. Miljøboliger premieres med 0,3 prosentpoeng lavere rente enn ordinære boliglån. Særdeles gode prosjekter vurderes med en ytterligere rabatt på 0,2 prosentpoeng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPå grunn av endringer innen miljøteknologi og offentlig reglement oppdateres nå kriteriegrunnlaget for vurdering av miljøboligstandard i Cultura Bank. For eksempel er solceller på vei til å etablere seg som alternativ strømkilde fra norske boligtak. Lavere priser, lokale tilskuddsordninger og en ny plusskundeordning* er med på å bidra til dette. Og mens solceller har en antatt levetid på 25 år, skal et mulitkristallin-panel i løpet av 3,5 år ha generert mer energi enn det har kostet å produsere.

Nye TEK 10 krav som er introdusert har skjerpet minimumskravene for boligens energieffektivitet. Riktignok er det visse unntak gitt en viss boligstørrelse, og fagkretsene innen miljøbolig kunne nok ønsket seg strengere effektivitetsmål. Ved oppføring av en ny bolig vil oppfylling av TEK10 kriteriene isolert sett ikke kvalifisere for Miljøboliglån i Cultura, men vil bli tatt i med i helhetsvurderingen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er på bakgrunn av bl.a. slike endringer at kriteriene for miljøboliglån for tiden gjennomgår en revisjon og videreutvikling. Finansiering av miljø- og klimasmarte boliger vil fortsette å skje i samråd med eksperter innen fagfeltet.

*) Den nye ordningen innebærer at kraftselskapet er forpliktet til å kjøpe overskuddsstrømmen fra plusskunden. En plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker.

Les mer om miljøboliglån i Cultura Bank