Nr. 1 / 2008
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur