Nr. 4 / 2008
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur