Nr. 1 / 2013
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nye fellesskap

Uansett om man bor i byen eller på landet har fellesskapene våre endret seg gjennom de siste tiårene.

Les mer