Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omslag på boken Fra passivhus til sunne hus.

Fra passivhus til sunne hus

Stian Torstenson

Publisert: 28/02/2013

I mange boliger som bygges i dag fokuseres det på lavt energiforbruk og lite CO2 utslipp. Men har vi glemt at det også skal bo mennesker i husene?

Forfatterne av boka Fra passivhus til sunne hus mener energi og klimahensyn er viktige, men at gode hus dreier seg om mye mer: Om helse, naturens kretsløp, trivsel, tidens gang og skiftende behov. Forfatterne er skeptiske til satsingen på ‘passivhus’ i Norge og sier at dette byr på flere risikomomenter.

Passivhus baserer seg i stor grad på mekanisk ventilasjon med mye isolasjon. Aktivhus er en motreaksjon til passivhusene og baserer seg på naturlig ventilasjon med organiske, pustende materialer.

I boka stilles det spørsmål om forskjellige byggemetoder, og det gis eksempler på ulike typer miljøbygg bygd etter ulike prinsipper og med forskjellige materialer. Forfatterne mener det er nødvendig å se på helheten og sammenhengen og gi rom for flere retninger. De er bekymret for at det i framtida kan bli vanskelig å bygge sunne hus, da byggeforskriftene stadig blir strengere og setter krav til varmegjenvinning og mekanisk ventilasjon.

Boka er rikt illustrert og kan leses på ulike måter; kikke på bilder, hoppe litt fra sted til sted eller gå nærmere inn på temaer som energi, helse, ventilasjon og elektromagnetisk stråling.

Fra passivhus til sunne hus kan leses av alle som har interesse for miljø, økologi og arkitektur og er ikke spesielt teknisk og vitenskapelig.

Forfatterne, Chris Butters og Bente Nuth Leland, er begge arkitekter og tilknyttet GAIA Arkitekter som består av fire selvstendige norske arkitektkontorer som har spesialisert seg på økologisk forsvarlige byggemetoder.