Nr. 4 / 2004
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur