Nr. 1 / 1999
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur