Nr. 4 / 2005
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur