Nr. 3 / 2000
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur