Nr. 1 / 2000
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur