Nr. 4 / 2000
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur