Nr. 2 / 2017
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Månedens kunde i juni

Off-grid kretsløpshus i Lofoten

Espen og Tove bor avkoblet fra strømnett, offentlig vann og avløp. Likevel bruker de strøm, vaskemaskin og dusj – alt ved hjelp av innovative løsninger – i et av Norges mest miljøvennlige hus.

Les mer