Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Veier til samarbeid

Publisert: 20/06/2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut et inspirasjonshefte om hvordan sosiale entreprenører og offentlig sektor kan samarbeide om å fylle tomrom i velferdssamfunnet.

Heftet inneholder blant annet mange konkrete eksempler på hvordan kommuner og sosiale entreprenører samarbeider, og et eget kapittel er viet ulike samarbeidsformer. Heftet gir også råd om hvordan du som sosial entreprenør kan forberede deg best mulig for å få avtaler med det offentlige.

www.regjeringen.no/sosentoff