Nr. 4 / 2019
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Pengevirke 20 år

20-årsdrømmen: Verden i 2040

Kvinne med lyst hår i sommerlige, grønne omgivelser.

Leder i Spire, Hege Skarrud ser for seg verden i 2040.

Les mer